I Ns 113/21

. Sąd Rejonowy w Gryficach

Wydział I Cywilny Ul. Wysoka Brama 2, 72-300 Gryfice

Sygnatura akt I Ns 113/21              

                                                                                             OGŁOSZENIE

 

„Przed Sądem Rejonowy w Gryficach toczy się, w sprawie o sygn. akt I Ns 113/21, postępowanie z wniosku Joanny Godziszewskiej z udziałem Joachima Chudy i innych o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej w dniu 8 kwietnia 2018 r. Helenie Chudej, córce Franciszka i Marianny, urodzonej w dniu 15 stycznia 1933 r., ostatnio zamieszkałej w Gryficach.

W skład majątku pozostałego po spadkodawcy wchodzi udział do 1/12 części w prawie własności nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Konopnickiej 5, stanowiącej zabudowaną działkę nr 304 o powierzchni 0,0454 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą za numerem SZ1G/00009864/8, o bliżej nieustalonej wartości.

W związku z powyższym Sąd Rejonowy w Gryficach wzywa spadkobierców Heleny Chudy do wzięcia udziału w sprawie, zgłoszenia i udowodnienia swoich praw do spadku w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

Rejestr zmian dla: I Ns 113/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
inspektor
Opublikował:
inspektor
Dokument z dnia:
2022-04-20 09:28:22
Publikacja w dniu:
2022-04-20
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
Kamila Kielar
Opublikował:
inspektor
Dokument z dnia:
2022-04-20 09:27:10
Publikacja w dniu:
2022-04-20
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
Kamila Kielar
Opublikował:
inspektor
Dokument z dnia:
2022-04-20 09:22:01
Publikacja w dniu:
2022-04-20
Zmiany:
Podejrzyj