Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 89/22

Sąd Rejonowy w Gryficach, Wydział I Cywilny

ul. Wysoka Brama 2 72-300 Gryfice

 

Sygnatura akt I Ns 89/22

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy w Gryficach Wydział I Cywilny informuje, że zgodnie z postanowieniem z dnia 13 czerwca 2022 r. wydanym w sprawie I Ns 89/22 wyrażono zgodę na złożenie przez Powiat Gryficki do depozytu sądowego kwoty 105,45 zł, pozostawionej przez zmarłego Daniela Milika, syna Eugeniusza i Anny, zmarłego dnia 15.02.2019 r. w Kołobrzegu. Złożona kwota zostanie wydana spadkobiercom wyżej wymienionego spadkodawcy po udokumentowaniu przez nich prawa do spadku po zmarłym. Wobec powyższego Sąd wzywa spadkobierców zmarłego do odbioru z depozytu sądowego powyższej kwoty, pouczając, iż w razie nie podjęcia depozytu w ciągu 3 lat, depozyt zostanie zlikwidowany.”

Na oryginale właściwe podpisy

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 89/22

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
Kamila Kielar
Opublikował:
Mariusz Owczarek
Dokument z dnia:
2022-06-22 09:01:21
Publikacja w dniu:
2022-06-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
Iwona Szymańska-Borodziewicz
Opublikował:
Mariusz Owczarek
Dokument z dnia:
2022-06-22 08:51:14
Publikacja w dniu:
2022-06-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
Mariusz Owczarek
Opublikował:
Mariusz Owczarek
Dokument z dnia:
2022-06-22 08:48:57
Publikacja w dniu:
2022-06-22
Zmiany:
Podejrzyj