Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 291/21

Sąd Rejonowy w Gryficach Wydział I Cywilny

Wysoka Brama 2,72-300 Gryfice

Sygnatura akt I Ns 291/21              

  

OGŁOSZENIE

 

 „Przed Sądem Rejonowy w Gryficach toczy się, w sprawie o sygn. akt I Ns 291/21, postępowanie z wniosku Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej w Szczecinie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym w dniu 12 czerwca 2021 r. w Szczecinie Arturze Stefanie Frey, synu Artura i Stefanii z domu Lipskiej, urodzonym w dniu 14 kwietnia 1932 r. w Milanówku, ostatnio zamieszkałym w miejscowości Krężel 4, gmina Płoty.

W skład majątku pozostałego po spadkodawcy wchodzi: nieruchomość  stanowiąca działkę 11/3 (gospodarstwo rolne zabudowane) o  powierzchni 1,5800 ha, położona w miejscowości Krężel, gmina Płoty, województwo zachodniopomorskie (KW SZ1G/00008225/0) o bliżej nieustalonej wartości, niezabudowana nieruchomość stanowiąca działkę 11/4 o powierzchni 1,8200 ha położona w miejscowości Krężel, gmina Płoty, województwo zachodniopomorskie (KW SZ1G/00014434/3) o bliżej nieustalonej wartości oraz pojazd osobowy nieznanej marki o bliżej nieustalonej wartości.

W związku z powyższym Sąd Rejonowy w Gryficach wzywa spadkobierców Artura Stefana Frey do wzięcia udziału w sprawie, zgłoszenia i udowodnienia swoich praw do spadku w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

                                                                                                         

Na oryginale właściwe podpisy.       

   

 

Gryfice, dnia 13.06.2022 r.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie dot. sprawy I Ns 291/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
Iwona Szymańska-Borodziewicz
Opublikował:
Mariusz Owczarek
Dokument z dnia:
2022-06-13 14:53:28
Publikacja w dniu:
2022-06-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
Mariusz Owczarek
Opublikował:
Mariusz Owczarek
Dokument z dnia:
2022-06-13 14:46:53
Publikacja w dniu:
2022-06-13
Zmiany:
Podejrzyj