Rachunki Bankowe

1. Opłaty sądowe, koszty i grzywny sądowe:

  •  85 1010 1599 0057 8622 3100 0000

2. Zaliczki sądowe na opinie biegłych, wynagrodzenie kuratora lub ogłoszenia prasowe: 

  • 25 1010 1599 0057 8613 9800 0000

3. Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe oraz depozyty sądowe:

4. Wpłaty z tytułu świadczeń pieniężnych i nawiązek zasądzonych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej:

  • 19 1130 1176 0022 2118 1920 0001

 

NIP: 857-15-11-436
REGON: 000324553

Rejestr zmian dla: Rachunki Bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Owczarek
Dokument z dnia:
2020-03-30
Publikacja w dniu:
2020-03-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariusz Owczarek
Dokument z dnia:
2020-03-30
Publikacja w dniu:
2020-03-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Stasiuk
Dokument z dnia:
2017-04-28
Publikacja w dniu:
2017-04-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Stasiuk
Dokument z dnia:
2017-04-28
Publikacja w dniu:
2017-04-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Stasiuk
Dokument z dnia:
2017-04-27
Publikacja w dniu:
2017-04-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Stasiuk
Dokument z dnia:
2014-03-13
Publikacja w dniu:
2017-01-30
Opis zmiany:
b/d