Deklaracja dostępności

Sąd Rejonowy w Gryfiach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej, znajdującej się pod adresem http://gryfice.sr.gov.pl, która dostosowana jest również do wyświetlania w wersji na urządzenia mobilne.

Status pod względem zgodności

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

Zgodność ze standardami

Niniejsza strona internetowa jest zgodna ze standardami W3C:

  • HTML 5
  • WCAG 2.0 (poziom AA)
  • Section 508

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

Strona internetowa spełnia także zapisy dokumentów

  • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
  • Inicjatywa i2010
  • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

  • zmiana wielkości czcionki
  • zmiana kontrastu
  • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2017-02-03

Oświadczenie zostało przygotowane na podstawie samooceny dokonanej przez Sąd Rejonowy w Gryficach oraz deklaracji producenta strony internetowej.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2020-03-30

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz wystąpienia o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy, można dokonać za pośrednictwem:

Postępowanie odwoławcze

Odwołania w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek, można wnosić za pośrednictwem:

Organem odpowiedzialnym za postępowanie odwoławcze jest: Prezes Sądu Rejonowego w Gryficach

Rejestr zmian dla: Deklaracja dostępności