Skargi i wnioski

    Przyjmowanie i załatwianie skarg oraz wniosków w trybie administracyjnym

     Przyjmowanie skarg i wniosków, odbywa się stosownie do przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (tekst rozporządzenia) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (tekst rozporządzenia).

Prezes Sądu nie może interweniować w sprawach związanych z treścią orzeczeń wydawanych przez sądy - w tych przypadkach przysługują obywatelom środki odwoławcze zgodne z procedurą cywilną lub karną.

Pisemne skargi i wnioski w trybie administracyjnym można składać:

  1. osobiście w Biurze podawczym Sądu Rejonowego w Gryficach ul. Wysoka Brama 2. Celem sprawniejszego toku załatwienia skargi lub wniosku, Interesanci proszeni są o uprzednie  wypełnienie wniosku dostępnego pod linkiem: "wniosek"
  2. za pośrednictwem poczty na adres:

Sąd Rejonowy w Gryficach

ul. Wysoka Brama 2

72-300 Gryfice

  1. pocztą elektroniczną na adres e-mail: sr.gryfice@gryfice.sr.gov.pl
  2. faksem na nr: 091 38 66 8 09

Skargi i wnioski składane w formie pisemnej zawierać muszą wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego, jego adres do korespondencji oraz podpis. Skargi i wnioski składane w formie elektronicznej zawierać muszą wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji. Brak tych danych spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Ustne skargi i wnioski składać można w Biurze Podawczym oraz w Sekretariacie Prezydialnym pok. nr 219

Osobiste przyjęcia interesantów (przez Prezesa Sądu Rejonowego) w sprawach skarg i wniosków w trybie administracyjnym odbywają się w budynku Sądu Rejonowego ul. Wysoka Brama 2 w pokoju nr 218 we środy w godzinach: od 10.00 do 12.00.

UWAGA: Pisma procesowe wnoszone drogą elektroniczną nie będą przekazywane do wydziałów merytorycznych.

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Iwona Szymańska
Dokument z dnia:
2019-03-20
Publikacja w dniu:
2019-03-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Iwona Szymańska
Dokument z dnia:
2019-03-20
Publikacja w dniu:
2019-03-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Iwona Szymańska
Dokument z dnia:
2019-03-20
Publikacja w dniu:
2019-03-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Iwona Szymańska
Dokument z dnia:
2019-03-20
Publikacja w dniu:
2019-03-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Iwona Borodziewicz
Dokument z dnia:
2017-11-20
Publikacja w dniu:
2017-11-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Iwona Borodziewicz
Dokument z dnia:
2017-11-20
Publikacja w dniu:
2017-11-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Stasiuk
Dokument z dnia:
2017-04-28
Publikacja w dniu:
2017-04-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Stasiuk
Dokument z dnia:
2017-04-28
Publikacja w dniu:
2017-04-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Stasiuk
Dokument z dnia:
2016-01-28
Publikacja w dniu:
2017-01-30
Opis zmiany:
b/d