Transition Facility 2006

Transition Facility 2006 – Rezerwa elastyczna - Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów

Projekt „Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów", realizowany w ramach programu Transition Facility 2006 – Rezerwa elastyczna

Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Ministerstwo Sprawiedliwości było beneficjentem projektu Transition Facility 2006/018-180.01.08.04 „Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów w zakresie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych". Celem ogólnym projektu była poprawa współpracy sądowej w ramach UE poprzez wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów.
Od stycznia do czerwca 2009 roku w ramach przedmiotowego projektu przeprowadzono 25 szkoleń dla kierowników sekretariatów z sądów apelacyjnych, rejonowych i okręgowych poświęconych analizie europejskich instrumentów prawnych dot. współpracy sądowej: w sprawach cywilnych i handlowych (moduł I) oraz w sprawach karnych (moduł II). W sumie w obu modułach przeszkolono 675 osób.
Wykonawcą projektu była RCS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
Wartość umowy z wykonawcą wyniosła: 96 720,62 euro.

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych

 • Wybrane akty prawne I
 • Wybrane akty prawne II
 • ETS Lugano - Bruksela
 • Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń I - formularz a
 • Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń I - formularz b
 • Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - formularz c
 • Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń I - formularz d
 • Komunikat prasowy nr 15.07
 • Komunikat prasowy nr 52.06
 • Wersja skonsolidowana 805/2004

Współpraca sadowa w sprawach karnych

 • Ustawa KPK
 • Wyciąg z KPK
 • Zasady wzajemnego uznawania kar pienieżnych
 • Zaświadczenie

Rejestr zmian dla: Transition Facility 2006

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Stasiuk
Dokument z dnia:
2014-03-13
Publikacja w dniu:
2017-01-30
Opis zmiany:
b/d