Zapytanie ofertowe - wykonanie przeglądu UPS

Gryfice, dnia 13.05.2022

SĄD REJONOWY

W GRYFICACH

ul. Wysoka Brama 2

72-300 Gryfice

 

Zaproszenie do składania ofert

na dostawę o wartości poniżej 130.000 zł zwolnioną ze stosowania ustawy PZP

 

Sąd Rejonowy w Gryficach zaprasza do składania ofert na usługę wykonania przeglądu zasilacza awaryjnego UPS centralnego COVER PRMT 40K (40kVA/36).

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądu zasilacza awaryjnego UPS COVER PRMT 40K (40kVA/36), w tym:

 

- sprawdzenie czasu pracy z zasilaniem bateryjnym

- sprawdzenie funkcji „bypass” elektronicznego i manualnego

- wyłączanie pożarowe

- uruchomienie funkcji rejestracji zdarzeń

- stan izolacji i wartość napięcia na zaciskach akumulatorów itp.

- zabezpieczenie przepięciowe instalacji – sprawdzenie warystorów

- kontrola odbiorników podłączonych do sieci gwarantowanego zasilania

 

1.       Miejsce i termin złożenia ofert:

oferty należy składać do dnia 19 maja 2022r. (czwartek) w postaci elektronicznej na adres: mariusz.owczarek@gryfice.sr.gov.pl

2.       Płatność za realizację przedmiotu zamówienia po realizacji przedmiotu zamówienia, w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia dostarczenia faktury, przelewem na konto wskazane na fakturze.

3.       Termin realizacji – do 10 dni kalendarzowych.

4.       Osoba do kontaktu – Mariusz Owczarek tel. 91 38 66 888,
e-mail: mariusz.owczarek@gryfice.sr.gov.pl

Rejestr zmian dla: Zapytanie ofertowe - wykonanie przeglądu UPS

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
Mariusz Owczarek
Opublikował:
Mariusz Owczarek
Dokument z dnia:
2022-05-20 11:07:37
Publikacja w dniu:
2022-05-20
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
Mariusz Owczarek
Opublikował:
Mariusz Owczarek
Dokument z dnia:
2022-05-13 11:57:03
Publikacja w dniu:
2022-05-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
Mariusz Owczarek
Opublikował:
Mariusz Owczarek
Dokument z dnia:
2022-05-13 11:56:30
Publikacja w dniu:
2022-05-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
Mariusz Owczarek
Opublikował:
Mariusz Owczarek
Dokument z dnia:
2022-05-13 11:45:35
Publikacja w dniu:
2022-05-13
Zmiany:
Podejrzyj