Zarządzenie nr 12/2022 Prezesa Sądu Rejonowego w Gryficach z dnia 13 czerwca 2022r.

Gryfice, dnia 13 czerwca 2022 r.

 

 

PREZES

SĄDU REJONOWEGO                                                      

W GRYFICACH

 

A-0167-/22

 

ZARZĄDZENIE NR  12/2022

PREZESA SĄDU REJONOWEGO W GRYFICACH

z dnia 13 czerwca 2022 r.

 

w sprawie godzin obsługi interesantów w Sądzie Rejonowym w Gryficach w okresie lipca i sierpnia 2022 r.

 

na podstawie § 39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 2046 ze zm.) zarządzam:

 

§ 1

We wszystkie poniedziałki lipca i sierpnia 2022 r., to jest w dniach 4, 11, 18, 25 lipca oraz 1, 8, 22, 29 sierpnia  obsługa interesantów odbywać się będzie w godzinach od 7:30 do 15:30 z przerwą w godzinach 11:10 do 11:30.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz podlega opublikowaniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Gryficach oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku sądu.

Sąd Rejonowy w Gryficach ul. Wysoka Brama 2, 72-300 Gryfice

tel. 91 386 68 80, faks 91 384 85 61, e-mail: sr.gryfice@gryfice.sr.gov.pl

www.gryfice.sr.gov.pl

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 12/2022 Prezesa Sądu Rejonowego w Gryficach z dnia 13 czerwca 2022r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
Iwona Szymańska-Borodziewicz
Opublikował:
Mariusz Owczarek
Dokument z dnia:
2022-06-14 10:08:07
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
Mariusz Owczarek
Opublikował:
Mariusz Owczarek
Dokument z dnia:
2022-06-14 10:02:25
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Zmiany:
Podejrzyj