Zarządzenie nr 13/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Gryficach z dnia 15.06.2020 r. w sprawie ustanowienia dni 14 sierpnia 2020 r. oraz 24 grudnia 2020 r. wolnymi od urzędowania Sądu

.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 13/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Gryficach z dnia 15.06.2020 r. w sprawie ustanowienia dni 14 sierpnia 2020 r. oraz 24 grudnia 2020 r. wolnymi od urzędowania Sądu