Zarządzenie nr 18/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Gryficach z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zawieszenia funkcjonowania V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryficach w okresie od 26 do 30 października 2020r.

Gryfice, dnia 23 października 2020 r.

PREZES
SĄDU REJONOWEGO
W GRYFICACH

ZARZĄDZENIE NR 18/2020
Prezesa Sądu Rejonowego w Gryficach z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie zawieszenia funkcjonowania V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryficach w okresie od 26 do 30 października 2020 r.

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, powodującego zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi w postaci choroby COVID-19, na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 365) w zw. z art. 207 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320), w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, mając na uwadze potrzebę ochrony zdrowia i życia obywateli oraz zapewnienia bezpieczeństwa w budynku sądu zarządzam:

§ 1.

Zawieszenie funkcjonowania V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryficach w dniach od 26 do 30 października 2020 r.

§ 2.

W powyższym okresie nieczynne jest Biuro Obsługi Interesantów V Wydziału Ksiąg Wieczystych, nie udostępnia się akt ksiąg wieczystych i innych dokumentów znajdujących się w wydziale.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej Sądu.

Prezes
Sądu Rejonowego w Gryficach
Radosław Bielecki

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 18/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Gryficach z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zawieszenia funkcjonowania V Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryficach w okresie od 26 do 30 października 2020r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
Mariusz Owczarek
Opublikował:
Mariusz Owczarek
Dokument z dnia:
2020-10-26 08:07:59
Publikacja w dniu:
2020-10-26
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
Mariusz Owczarek
Opublikował:
Mariusz Owczarek
Dokument z dnia:
2020-10-26 08:04:59
Publikacja w dniu:
2020-10-26
Zmiany:
Podejrzyj