Zarządzenie nr 3/2023 Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Gryficach z dnia 16 lutego 2023r. w sprawie ustanowienia dnia 2 maja 2023 r. dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Gryficach

Gryfice, dnia 16 lutego 2023r.

  

WICEPREZES

SĄDU REJONOWEGO                                                      

W GRYFICACH

 

ZARZĄDZENIE NR  3/2023

 

  Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Gryficach z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia dnia 2 maja 2023 r. dniem wolnym od pracy  w Sądzie Rejonowym w Gryficach.

  

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 217) w związku z § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2514) oraz art. 130 § 2 - Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Ustanawiam dzień 2 maja 2023  r. dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Gryficach, w zamian za święto 11 listopada 2023 r. przypadające w dniu wolnym od pracy (sobotę).

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Gryficach.

Sąd Rejonowy w Gryficach ul. Wysoka Brama 2, 72-300 Gryfice

tel. 91 386 68 80, faks 91 384 85 61, e-mail: sr.gryfice@gryfice.sr.gov.pl

www.gryfice.sr.gov.pl

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 3/2023 Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Gryficach z dnia 16 lutego 2023r. w sprawie ustanowienia dnia 2 maja 2023 r. dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Gryficach

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Gryficach
Wytworzył:
Irena Sachajska-Krzyśka
Opublikował:
Mariusz Owczarek
Dokument z dnia:
2023-02-16 10:02:27
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Zmiany:
Podejrzyj